ق رش مال

. این امر موجب شد که مالکان بزرگ و معامله‌گران ایرانی و روسی و یونانی و ارمنی که سر و کار با نوغان و ابریشم داشتند به این شهر رو کرده و بر وسعت آن بیفزایند

2023-02-04
    يا بحرا يتفج ر أنت علي الاكبر
  1. ـذارات عالمـ
  2. وقائع وأحداث
  3. ـالجة ومساعدة اللاجئين